Senaste nyheterna om Vision 2030

Lägesrapport: Pågående arbete med Vision 2030

Det har nu gått lite mer än ett halvår sedan vi gick in i en mer aktiv fas med att genomföra Vision 2030. Flera projekt och aktiviteter har inletts under de senaste månaderna. Här presenterar vi det pågående arbetet, område för område.

Webbinarium: Tillgänglighet öppnar fjällvärlden för fler

Den 10 juni bjuder vi in till webbinarium om tillgänglighet i fjällområden. Nannie Fredrikson, expert på tillgänglighetsanpassning av fjällområden, ger inspiration kring hur Södra Årefjällen kan anpassas för människor med olika behov.

Hemleveranser i Södra Årefjällen och Undersåker

Södra Årefjällen Transport snabblanserar nu en tjänst för hemleverans av livsmedel, färdiglagad mat och läkemedel. Syftet är att minska risken för smittspridning av Coronavirus och skydda riskgrupper i Södra Årefjällen.

Klart med projekt för lokala kollektivtransporter

Efter godkänd projektansökan känner vi oss nu trygga med att öka takten i projektet för anropsstyrda kollektivtransporter i Södra Årefjällen. Redan till sommaren hoppas vi få igång en försöksverksamhet med körningar från tågstationen.

Ledutveckling pågår – flera nya projekt har beviljats

I dagarna kommer årets upplaga av sommarguiden Fjällupplevelser till fots som vi har arbetat med under de senaste månaderna. Samtidigt har vi fått ekonomiskt stöd beviljat för flera olika utvecklingsprojekt för leder i Södra Årefjällen.

Rapport: Minskat bilberoende i Södra Årefjällen

I vår nya rapport presenteras idéer och pågående projekt för klimatsmarta och samordnade transporter i Södra Årefjällen. Läs om bygdens transportbehov och ta del av inspiration från andra pågående projekt i Sverige.

Nu börjar vi med samåkning i Södra Årefjällen

I dag börjar vi med samåkning i Södra Årefjällen med Undersåker. 75 personer har redan registrerat sig i tjänsten som vi använder för att matcha resor. Saknar du konto? Här kan du anmäla ditt intresse och följa med på resan.

Så kan företag få stöd för att energieffektivisera fastigheten

I januari fick vi besök av Region Jämtland Härjedalens Energi- och klimatrådgivare som informerade om åtgärder för att energieffektivisera fastigheter. Dessutom fick vi veta hur företag i Jämtland kan få ekonomiskt stöd för den här typen av åtgärder.

Så kommer vi igång med samåkning genom Freelway

Under februari inleder vi samarbetet med Freelway genom att öppna tjänsten för samåkning i Södra Årefjällen. Innan dess kommer vi utbilda lokala Freelway-ambassadörer som kan släppa in folk i den slutna samåkningsgruppen.

Nästa steg: Anropsstyrda transporter och pakethämtning

Parallellt med att vi under februari drar igång möjligheten att boka samåkning i Freelways app arbetar vi även vidare med nästa steg i transportsystemet. Näst på tur är anropsstyrda kollektivtransporter och en tjänst för pakethämtning.

Rapport: Idéer och inspiration för samordnade varutransporter

I rapporten Samordnade transporter av varor i Södra Årefjällen kan du läsa om idéer för en samordnad distribution av paket och varor i Södra Årefjällen. Läs om bygdens transportbehov och hämta inspiration från liknande projekt i Sverige.

Volontärer sökes: Var med och förverkliga Vision 2030

Flera personer har visat intresse för att bidra i arbetet med Vision 2030. Hjälp mottages tacksamt och vi funderar nu på hur någon form av organisation kan struktureras upp för att involvera fler i projektet.