Senaste nyheterna om Vision 2030

Nu börjar vi med samåkning i Södra Årefjällen

I dag börjar vi med samåkning i Södra Årefjällen med Undersåker. 75 personer har redan registrerat sig i tjänsten som vi använder för att matcha resor. Saknar du konto? Här kan du anmäla ditt intresse och följa med på resan.

Så kan företag få stöd för att energieffektivisera fastigheten

I januari fick vi besök av Region Jämtland Härjedalens Energi- och klimatrådgivare som informerade om åtgärder för att energieffektivisera fastigheter. Dessutom fick vi veta hur företag i Jämtland kan få ekonomiskt stöd för den här typen av åtgärder.

Så kommer vi igång med samåkning genom Freelway

Under februari inleder vi samarbetet med Freelway genom att öppna tjänsten för samåkning i Södra Årefjällen. Innan dess kommer vi utbilda lokala Freelway-ambassadörer som kan släppa in folk i den slutna samåkningsgruppen.

Nästa steg: Anropsstyrda transporter och pakethämtning

Parallellt med att vi under februari drar igång möjligheten att boka samåkning i Freelways app arbetar vi även vidare med nästa steg i transportsystemet. Näst på tur är anropsstyrda kollektivtransporter och en tjänst för pakethämtning.

Volontärer sökes: Var med och förverkliga Vision 2030

Flera personer har visat intresse för att bidra i arbetet med Vision 2030. Hjälp mottages tacksamt och vi funderar nu på hur någon form av organisation kan struktureras upp för att involvera fler i projektet.

Rapport: Idéer och inspiration för samordnade varutransporter

I rapporten Samordnade transporter av varor i Södra Årefjällen kan du läsa om idéer för en samordnad distribution av paket och varor i Södra Årefjällen. Läs om bygdens transportbehov och hämta inspiration från liknande projekt i Sverige.